21 december 2022

Wanneer beginnen jullie met bouwen?

Dit is een vraag, die we vaak krijgen en waar we, hoe graag ook, nog geen duidelijk antwoord op kunnen geven. Hier lees je waarom...

Wanneer beginnen jullie met bouwen?

Eerst een definitief bestemmingsplan en dan start de bouwwerkzaamheden

Voor de bouw van het winkelcentrum en de woningen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan is op 7 maart 2022 door de gemeenteraad van Zwolle vastgesteld. Tijdens deze procedure kunnen mensen en bedrijven zienswijzen en beroepen indienen. Als deze zienswijzen door de gemeente zijn afgehandeld, dan kan een beroep bij de Raad van State worden ingediend. Dat laatste is gebeurd.

Op dit moment wachten wij op de behandeling van deze beroepen. Zodra deze beroepen zijn behandeld, worden, zoals bij elk bouwplan in Nederland, de nodige omgevingsvergunningen aangevraagd. Dit gebeurt volgend jaar. Zodra deze vergunningen definitief zijn verleend, beginnen we met bouwen.

De omvang van het Zuidpaviljoen is aangepast

Wij hebben afgelopen periode met de klankbordgroep en buurtbewoners gesproken over dit plan. Een aantal van de direct aanwonenden vond het Zuidpaviljoen te fors en heeft ideeën voor wijzigingen aangedragen. De gemeente heeft daarop het bestemmingsplan gewijzigd. Deze aanpassing van het bestemmingsplan is vastgesteld op 19 september 2022 door de gemeenteraad. Door genoemde wijzigingen in het bouwvlak en bouwregels wordt het bouwvlak voor het paviljoen minder groot. Dat betekent, dat het nu geplande paviljoen kleiner is. Bij het nieuwe ontwerp zijn we de bedoeling van het paviljoen voor de wijk en het plein niet uit het oog verloren.

De omvang van het Zuidpaviljoen is aangepast

Stijgende kosten

Je merkt het vast zelf ook wel in de portemonnee: alle kosten stijgen. Daar hebben wij ook mee te maken. De afgelopen twee jaar zijn de kosten enorm gestegen. Dat komt vooral door de gevolgen van covid en de oorlog in Oekraïne. Door de flinke stijging van onder andere bouwkosten ziet het financiële plaatje van dit project er inmiddels compleet anders uit. Het projectteam zit er bovenop om het plan nog eens goed onder de loep te nemen en te komen tot definitieve afspraken. 

Voordat je aan een project begint, bepaal je wat een project mag kosten. Door de flinke stijging van alle kosten ziet dit financiële plaatje er compleet anders uit. Dat betekent dat we goed moeten nadenken hoe we hiermee omgaan. Dit doen we door alles nog eens goed na te rekenen. We hopen begin volgend jaar de prijzen met onze afnemers en leveranciers vast te leggen. En we kijken wat efficiënter kan. Daarbij houden we altijd in ons achterhoofd de gedachte, dat het plan nog steeds moet voldoen aan uw en onze verwachtingen. We hopen begin volgend jaar de prijzen met onze afnemers en leveranciers vast te leggen.

Dit betekent dat het moment van de start van de bouw is opgeschoven naar eind 2023. Dat is heel vervelend, voor jou als consument, buurt en/of bewoner van Stadshagen.

Loopt alles voorspoedig? Dan kunnen we het winkelcentrum met appartementen in de eerste helft van 2026 opleveren.

Te koop en te huur

Naast een uitgebreid aanbod van winkels komen er ook appartementen boven het winkelcentrum. Een prachtige plek om te wonen midden in het bruisende hart van Stadshagen!

Boven het winkelcentrum komen koop- en huurappartementen van verschillende groottes:

  • Circa 60 koopappartementen variërend in grootte van grootte van circa 70 tot circa 150 m2.
  • Circa 70 huurappartementen (vrije sector) variërend in grootte van circa 65 tot circa 90 m2.
  • Circa 80 sociale huurappartementen variërend in grootte van circa 60 tot 70 m2.
  • Circa 70 zorgappartementen (huur vrije sector) variërend in grootte van circa 55 tot 70 m2.

Naar verwachting start de verkoop van deze woningen rond de zomer van 2023. Heb je je als belangstellende ingeschreven? Dan krijg je bericht van ons, zodra de woningen in verkoop gaan. De verkoopprijzen zijn op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat de bouw eind 2023 van start gaat. 

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.