22 december 2023

Update december 2023

In de vorige nieuwsupdate kon je lezen wat er allemaal nodig is om het definitieve ontwerp voor de uitbreiding van het winkelcentrum te maken. Ook gaven we aan dat bij de Raad van State nog een aantal beroepen tegen het bestemmingsplan loopt. Voor wat betreft het definitief ontwerp: dit wordt momenteel kritisch beoordeeld door de gemeente. Begin 2024 horen we of het definitieve ontwerp voldoet aan de gestelde voorwaarden. Zo zijn er allerlei interne en externe factoren van invloed op de planning van de uitbreiding van het winkelcentrum. Wanneer we hierover meer duidelijkheid hebben, kunnen we verder met het aanvragen van de omgevingsvergunning, in de maanden daarna. Dit zijn de laatste stappen die we moeten zetten, voordat we zeker weten wanneer de bouw begint. Zodra we definitief weten wanneer we beginnen, hoor je dit van ons.

Update december 2023

Informatiebijeenkomst wordt uitgesteld

“Wat in het vat zit, verzuurt niet”, luidt een spreekwoord. Dat geldt ook voor de informatiebijeenkomst waarover we het in de vorige nieuwsbrief hadden… Voordat wij de nodige vergunningen aanvragen bij de gemeente, ben je van harte welkom op een inloopbijeenkomst. Deze toezegging staat nog steeds. Omdat de start bouw nog even op zich laat wachten, verplaatsen we de inloopbijeenkomst naar 2024. Je ontvangt een uitnodiging, zodra we meer weten over de datum en locatie.

Informatiebijeenkomst wordt uitgesteld

De mini-Stadsfoyer sluit per 1 februari 2024

Wij huren de mini-Stadsfoyer van de gemeente Zwolle. De mini-Stadsfoyer staat nu op het terrein waar straks de uitbreiding van het winkelcentrum wordt gebouwd. De gemeente verplaatst deze units daarom in het voorjaar naar een andere locatie. Dit heeft tot gevolg dat de mini-Stadsfoyer per 1 februari 2024 sluit. Dat betekent dat wij, tijdelijk, geen plek hebben in de wijk. Je kunt ons altijd bereiken via de mail: stadsmakers@hartvanstadshagen.nl. Wij hopen in de loop van 2024 een andere geschikte locatie dichtbij het winkelcentrum te vinden. Zodra we weten wat de locatie wordt, hoor je dit van ons.

Stadsfoyer: bruisend middelpunt winkelcentrum

Kijk ons filmpje over de Stadsfoyer! In dit filmpje zie je hoe wij samen met onze huisvestingspartners WijkServicepunt West, Sociaal Wijkteam West, Stadkamer, Bzzzonder Kindercentrum, Lidl Nederland, WijZ Welzijn, GGD IJsselland en IJsselheem vertellen over de toekomstige samenwerking in de Stadsfoyer. Samen geloven wij in een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, een bijdrage levert en waar mensen naar elkaar omkijken.

Stadsfoyer: bruisend middelpunt winkelcentrum

Fijne kerst en een voorspoedig 2024!

Aan het einde van dit jaar nemen we graag even de tijd om terug te kijken en vooruit te blikken. In 2023 hebben we enige vertraging opgelopen door diverse omstandigheden. Dat is spijtig maar hoort bij deze uitdagende tijd, waarin zowel interne als externe factoren invloed hebben op de voortgang van zaken. We kijken nu met optimisme vooruit naar 2024, het jaar waarin we hopen meer duidelijkheid te verschaffen over de start van de bouw. In 2024 gaan de eerste grondwerkzaamheden van start. Er staat in ieder geval veel te gebeuren en daar vertellen we jullie meer over in het nieuwe jaar. Voor nu wensen wij, het team van Stadsmakers, jou en je dierbaren een schitterende kerst en een voorspoedig nieuwjaar!

Fijne kerst en een voorspoedig 2024!