02 november 2023

Planning (update november 2023)

In onze vorige nieuwsbrief las je er al over: op dit moment ligt bij de Raad van State een aantal beroepen tegen het bestemmingsplan. Helaas weten wij nog niet wanneer de behandeling van deze beroepen bij de Raad van State plaatsvindt. Wij hopen dat de Raad van State in het najaar uitspraak doet.

Planning (update november 2023)

Vergunningen

Bepaalde vergunningen laten nog op zich wachten waardoor activiteiten naar verwachting pas later kunnen starten. Hierdoor is de planning opgeschoven van najaar 2023 naar najaa4 2024. Zoals je net las, hebben we nog geen vergunningen kunnen aanvragen voor de bouw van het winkelcentrum. Hierdoor is ook de planning en daarmee de start van de bouw helaas opgeschoven. Wij hopen dat we de komende periode aan de slag kunnen om de vergunningen aan te vragen, prijzen vast te zetten… Om eigenlijk alle voorbereidingen te treffen voor de bouw. We hebben goede moed en hopen in het najaar van 2024 te beginnen met de bouw. De bouw duurt zo’n 2,5 jaar en dat betekent – als alles meezit - dat het winkelcentrum met de nieuwe appartementen in het voorjaar van 2027 wordt opgeleverd.

Vergunningen

Inloopbijeenkomst

Voordat wij de omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente, ben je van harte welkom om uitleg te krijgen over de plannen en je vragen te stellen tijdens een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kun je onder andere toelichting krijgen op het definitieve plan voor het winkelcentrum en de aan te vragen vergunningen. Naar verwachting plannen we deze inloopbijeenkomst dit najaar. Wanneer het zover is, krijg je een uitnodiging van ons.

Inloopbijeenkomst

Informatie en communicatie tijdens de bouw

Het bouwen van de uitbreiding van het winkelcentrum heeft een forse impact op de omgeving. Naast bereikbaarheid van het winkelcentrum gaat het hierbij ook over leefbaarheid en veiligheid en over hoe wij jou als bezoeker en bewoner op de hoogte houden. De VOF Stadsmakers en gemeente willen dit goed regelen en hebben hiervoor nauwe afstemming met de aannemer. Daarom wordt er een plan gemaakt hoe we de buurt en bezoekers van het winkelcentrum informeren over de impact van de bouw en de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Zodat jij weet wat je kunt verwachten tijdens de bouw en het winkelcentrum kunt blijven bezoeken. Tijdens de bouwperiode zullen de werkzaamheden ongetwijfeld enige hinder opleveren. Wij vragen begrip daarvoor. Natuurlijk proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie en communicatie tijdens de bouw