Mini-Stadsfoyer 05 juli 2021

Op bezoek in de Mini-Stadsfoyer

Steeds meer mensen vinden de weg naar de Mini-Stadsfoyer - wat fijn! Zelfs zijn verschillende toekomstige bewoners van de Kastanjetuin al bij ons op bezoek geweest. Een leuke kennismaking met onze toekomstige nieuwe buren.

Op bezoek in de Mini-Stadsfoyer

Verder is onze kwartiermaker Christineke samen met Travers, SportService Zwolle, wijkagenten en de wijkmanager René Stuij op zoektocht hoe wij jongeren kunnen betrekken en inzetten bij de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen. Ideeën om jongeren bijvoorbeeld te laten helpen met de beveiliging of leuke (sport)activiteiten op het leegstaande schoolplein te laten organiseren, worden nu verder uitgedacht. We hebben oog voor ontwikkelingen, zodat iedereen zich welkom voelt in het winkelcentrum.

Wist jij dat we samen met het bestaande winkelcentrum en Zwolse praktijkopleiders bezig zijn om een erkend leerwerkbedrijf voor het gehele winkelcentrum op te zetten? Hybride leren staat hierbij centraal - In een hybride leeromgeving worden leren en werken verweven. Het beroepsproces vormt de ruggengraat van het leerproces. Een winkelcentrum met verschillende functies, zoals zorg, beveiliging, retail, horeca en dagbesteding kunnen hier een mooie invulling aan geven. Een uitdagend en betekenisvol initiatief!