27 juli 2023

Ontmoetingsplaats #2

Samen maken we de stad! In maart van dit jaar troffen wij de klankbordgroep tijdens de tweede Ontmoetingsplaats. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de Kastanjetuin, Veldbeemgras, VVE’s van Amber Wonen en Smaragd, het Bewegingshuis en deltaWonen. Met deze klankbordgroep hebben we de afgelopen jaren de plannen en het ontwerp besproken en hun ideeën en suggesties opgehaald.

Ontmoetingsplaats #2

Bijeenkomst

De Ontmoetingsplaats is een bijeenkomst met de klankbordgroep, medewerkers van de gemeente en Stadsmakers. Het doel van de Ontmoetingsplaats is, het woord zegt het al, elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over de uitbreiding van het winkelcentrum. Naast de leden van de klankbordgroep zijn ook mensen van politie, WIJZ en jongerenwerkers aanwezig. Daarnaast nodigen we altijd experts, die meer kunnen vertellen over het thema van de Ontmoetingsplaats.

Bijeenkomst

Sociale veiligheid

In het verleden hebben we in verschillende gesprekken met de klankbordgroep en buurtbewoners informatie opgehaald voor de inrichting van de openbare ruimte en (sociale) veiligheid. In het ontwerp van het plan hebben we gekeken hoe we met deze informatie het plan nog beter kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van de daktuin. Tijdens de vorige Ontmoetingsplaats is onder meer gesproken over sociale veiligheid. Zo is er bij het ontwerp van het gebouw en het gebied rekening mee gehouden dat het gebied goed overzichtelijk is. Hierdoor ben je als bezoeker en/of bewoner goed zichtbaar in het gebied. Goede verlichting is bijvoorbeeld ook een punt, dat erg belangrijk is in het winkelcentrum. We zorgen door het toepassen van de juiste verlichting dat jij je er als bezoeker veilig voelt en dat ook de mensen die er nu wonen er profijt van hebben. Ook zorgen we ervoor dat de parkeergarages kunnen worden afgesloten.

Sociale veiligheid

Inrichting openbare ruimte

Het thema van deze Ontmoetingsplaats van maart was de inrichting van de openbare ruimte. Bij het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte komen veel onderdelen samen. Naast dat er ruimte moet zijn voor bijvoorbeeld parkeren, wordt ook gekeken naar de meest veilige routes voor voetgangers, fietsers en het autoverkeer naar het bestaande en het nieuwe winkelcentrum. Zo kijkt de landschapsarchitect naar de wandel- en fietsroutes en wordt ook gekeken hoe het gebied mooi aangekleed kan worden met bankjes, groen en verlichting. En heeft de architect waar mogelijk de informatie zo veel mogelijk verwerkt die wij tijdens de gesprekken met buurtbewoners en winkeliers hebben opgehaald. Landschapsarchitect Roy Wouters van Buro Bol nam ons mee in het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte.

Inrichting openbare ruimte

Hieronder zijn een aantal thema’s uit de inrichting van de openbare ruimte uitgelicht.

Voetgangers en fietsers

In het hart van Stadshagen wordt een uitnodigend plein gemaakt. Een plek waar mensen kunnen winkelen en elkaar ontmoeten. Hoef je als fietser niet in het winkelcentrum te zijn? Dan fiets je over een fietsroute om het winkelcentrum heen.

Toegankelijkheid parkeergarages

Met de eigenaar van de huidige parkeergarage (De Hoge Dennen) worden gesprekken gevoerd over het toepassen van één en hetzelfde integrale parkeerverwijssysteem voor alle parkeergelegenheden rondom het winkelcentrum. De bezoekers van het winkelcentrum worden bij de entrees aan de zuidkant (Belvérdèrelaan) en noordkant (Werkerlaan) opgevangen en met borden naar de beschikbare parkeerplaatsen geleid. Deze gesprekken worden de komende periode gevoerd. Hierbij worden onder andere de winkeliersvereniging en de VvE-leden van Smaragd en Amber Wonen (via hun VvE) betrokken.

Daktuin

Boven het winkelcentrum komt op zes meter hoogte een daktuin. Deze daktuin is eigenlijk privégebied. Leuk nieuws voor de bezoekers van het winkelcentrum is dat de daktuin als semiopenbaar gebied wordt ingericht en gebruikt. Als bezoeker voel je je te gast en de gebruikers en bewoners zorgen met elkaar voor de sociale controle. De daktuin wordt ook toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.

 

Afbeelding5