Nieuwsbrief 05 maart 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Leuk dat je weer meeleest! In deze nieuwsbrief stelt een deel van team Stadsmakers zich aan je voor, laten we Jeroen Nagelmaeker, de voorzitter van de winkeliersvereniging aan het woord en vertelt wijkmanager René Stuij wat hij vindt van de uitbereiding.

Nieuwsbrief maart 2021

Even voorstellen

Stadsmakers is een team van enthousiaste mensen die samen een bruisend Hart van Stadshagen maakt. Voor omwonenden, ondernemers en toekomstige gebruikers zijn Christineke de With en Laura Klis het aanspreekpunt. Monique Kikkert is de contactpersoon voor de bewoners van VvE Hanzehuis. Christineke is onze kwartiermaker en Laura is de omgevingsmanager. Samen zorgen zij voor de verbindingen tussen de ontwikkelaar, de bewoners en (toekomstige) gebruikers van het winkelcentrum. Dat doen ze door informatie te delen, het gesprek aan te gaan en open te staan voor initiatieven waar mensen blij(er) van worden. Het liefst natuurlijk face-to-face, helaas is dat nu minder mogelijk door de geldende corona-maatregelen. Heb je nu vragen, wil je een leuk initiatief uitrollen óf wil je meer weten over de uitbereiding van het winkelcentrum? Mail dan naar stadsmakers@hartvanstadshaden.nl of 'drop' jouw idee in onze brievenbus bij de entree van de Mini-Stadsfoyer!

Even voorstellen

Volg jij ons al?

Een paar weken geleden zijn we gestart om óók via social media contacten te leggen. Volg jij ons al op Instagram en/of Facebook? Daar vertellen we meer over de ontwikkelingen van Hart van Stadshagen, nemen we volgers mee in de Mini-Stadsfoyer en stellen we mensen voor. Benieuwd? Volg ons dan op Instagram en Facebook.

Wijkmanager René Stuij aan het woord

''Als wijkmanager vind ik het belangrijk dat we gehoor geven aan de behoeften die leven in de wijk en tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die er straks direct mee te maken krijgen; bewoners en gevestigde winkeliers. Hart van Stadshagen slaagt alleen als we samen één centrum maken. De uitbereiding moet de kracht van het bestaande centrum versterken en de negatieve aspecten verminderen. Om dit te bereiken overlegt de gemeente met ontwikkelaar VOF De Stadsmaker, bewoners en winkeliers. Stadsmakers nodigt uit om mee te denken en ideeën te delen via www.hartvanstadshagen.nl Ik ben uiteraard ook bereikbaar voor vragen of suggesties'' ''Wij vinden de uitbereiding een goede zaak. De wijk groeit en de voorzieningen dienen in gelijke tred mee te groeien. Dat er behoefte is aan een bruisend winkelhart maakt het recente Buurt-voor-Buurt onderzoek weer duidelijk. Mensen willen meer winkels en met name meer horeca. Dit, in combinatie met een plein en een daktuin, zorgen ervoor dat er een aantrekkelijk verblijfsgebied ontstaat. Een plek voor jong en oud, waar ook ruimte is voor nieuwe functies zoals werkplekken en ruimte voor pop-up-winkels met nieuwe producten.

Wijkmanager René Stuij aan het woord

Jeroen Nagelmaeker vertelt

Jeroen is voorzitter van de winkeliersvereniging van Winkelcentrum Stadshagen en eigenaar van de Jumbo en DA. Hoe ziet hij de kansen en mogelijkheden in relatie tot de uitbereiding van het winkelcentrum? ''Met de uitbereiding verbetert de verblijfsruimte enorm, het maakt het centrum van Stadshagen echt af! Daarmee wordt invulling gegeven aan de behoefte om meer te zijn dan alleen een winkelcentrum waar je boodschappen haalt. Ik zie voor me hoe dit straks een warme ontmoetingsplek wordt, waar iedereen uit Stadshagen graag komt en verblijft. Deze maatschappelijke verwevenheid is ook één van de ambities van het bestaande winkelcentrum. Waar we nu mee begonnen zijn, kan straks worden doorgezet'' '' De uitbereiding biedt ook kansen voor ondernemers. Als ik naar mezelf kijk zeker. Ik wil met onze Jumbo groeien en Marina wil graag de DA uitbreiden met een parfumerie onder de naam 'Beauty X'. Dat kan nu eindelijk. De (Mini-) Stadsfoyer zie ik ook als een kans. Deze plek zal vooral voor huidige bewoners van het centrum een belangrijke functie hebben. Ook nu al! Hier kunnen we elkaar al ontmoeten, goed naar elkaar luisteren en daarmee mogelijk knelpunten aanpakken. Naar mijn idee maak je zo samen een Hart van Stadshagen.'' ''Om dit plan te laten slagen, is een goede mix van retail, horeca en maatschappelijke functies nodig. Ook moet alles goed geregeld zijn rondom de bereikbaarheid, het parkeren en de expeditie. Duidelijke zones, waarmee duidelijk wordt wat daar wel en niet mag, helpen daarbij. Het centrum moet samen met andere partijen goed doordacht fijn geslepen worden. Op die manier kan het straks echt een winkelhart zijn!''

Jeroen Nagelmaeker vertelt

Tot slot

Natuurlijk houden we je op de hoogte van de voortgang. Heb je toch zorgen, vragen of ideeën? Neem dan contact met ons op. Mail naar stadsmakers@hartvanstadshagen.nl of 'drop' jouw idee in onze brievenbus bij de entree van de Mini-Stadsfoyer! Verder zijn we opzoek naar mede-Stadsmakers want alleen samen maken we de stad. We zijn benieuwd. Wat kun jij bijdragen?