27 juli 2023

Lidl als energiefabriek

Bij het ontwerp van het winkelcentrum is onderzocht hoe Lidl de energie zo duurzaam mogelijk kan opwekken en uitwisselen, waardoor energie en het milieu worden bespaard. Dit gebeurt door gebruikt te maken van hoge isolatiewaarden, energiezuinige verlichting, apparatuur en slimme gebouwsystemen.

Lidl als energiefabriek

Wame- en koudeopslag

In de uitbreiding van het winkelcentrum komt een warme- en koudopslag, afgekort WKO. Bij een WKO wordt de warmte en koude energie zoveel als mogelijk direct gebruikt en anders opgeslagen in de bodem. De restwarmte uit de productkoeling van Lidl wordt in de zomer opgeslagen voor gebruik in de wintermaanden. Omdat de restwarmte alleen van Lidl niet voldoende is om het gehele complex te voorzien van warmte, wordt dit in de koude maanden aangevuld met een energiezuinig elektrische warmtepompsysteem. Door het toepassen van dit systeem wordt comfort en fossiel- en aardgasvrije verwarming gewaarborgd. Door het onttrekken van de opgeslagen warmte in de wintermaanden wordt de bodem vervolgens weer afgekoeld. Deze koude bodem wordt weer gebruikt door voor het koelen van de producten en het filiaal.

600 zonnepanelen

De stoom voor het gebouw wordt in de eerste plaats opgewerkt door ongeveer 600 zonnepanelen, die op het dak liggen. Als de zon niet schijnt of als er onvoldoende stroom uit de panelen wordt geleverd, wordt dit aangevuld met uitsluitend groene-stroom ingekocht uit het net door Lidl. Lidl onderzoekt nog of het mogelijk is om energie uit de directe omgeving geleverd te krijgen. Hiervoor is zij in gesprek met een zonnepark-ontwikkelaar in Zwolle.

Positieve impact

Door het gebruik van energie voor koelen en verwarmen te minimaliseren en de energie die nodig is voor het complex zoveel als mogelijk duurzaam op te wekken en uit te wisselen wordt energie en het milieu bespaard. Het idee van Lidl als energiefabriek sluit naadloos aan bij de ambitie van de supermarkt om zich in zetten om de positieve impact op de maatschappij te vergroten en eventuele negatieve impact verkleinen.

Positieve impact