27 juli 2023

Definitief ontwerp

Voor het bouwen van de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen hebben we onder andere een definitief ontwerp van de gebouwen nodig. In een definitief ontwerp valt alles samen, denk aan de technische uitvoerbaarheid en kostenraming. En wat misschien nog wel het mooiste is…… dat we eindelijk weten hoe de uitbreiding van het winkelcentrum er definitief uit komt te zien. Hieronder vind je een impressie van dit ontwerp. Het Supervisie-team van de gemeente Zwolle heeft een positief advies afgegeven op het definitief ontwerp van het gebouw. Daar zijn wij trots op. Hopelijk kan het jouw goedkeuring ook wegdragen!

Definitief ontwerp

Inrichting openbaar gebied

De afgelopen jaren hebben we gesproken met diverse stakeholders. Denk hierbij onder andere aan de winkeliersvereniging, De Hoge Dennen (eigenaar van het huidige winkelcentrum), gemeente, omwonenden en de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de Kastanjetuin, Veldbeemgras, VVE’s van Amber Wonen en Smaragd, het Bewegingshuis en deltaWonen. De klankbordgroep vertegenwoordigt de directe omgeving rondom de uitbreiding van het winkelcentrum. In gesprekken met deze stakeholders kwam, naast alle zaken die te maken hebben met de inrichting van de openbare ruimte, de veiligheid van de zuidentree vaak ter sprake. De zuidentree is de route vanaf de Belvédèrelaan naar het winkelcentrum. We hebben in de loop van de tijd meerdere ontwerpen van deze entree gemaakt en voorgelegd aan onze stakeholders. Eerst hadden we een ontwerp gemaakt met een gecombineerde in-uitrit van de parkeergarages. Na gesprekken met onze stakeholders, waaronder de klankbordgroep, is het ontwerp van de zuidentree aangepast met dit ontwerp als resultaat.

Inrichting openbaar gebied

Zuid entree

Uit de zorg voor veiligheid is de zuidentree naar de parkeergarages aangepast naar een gescheiden in- en uitrit. Daarmee krijgt de zuidentree aparte verkeersstromen, dat betekent dat voetgangers, fietsers en auto’s zoveel mogelijk gescheiden worden van elkaar. Met de fiets kun je vlot rondom het winkelcentrum fietsen en als je naar de winkels gaat dan ben je als fietser te gast in delen van het voetgangersgebied. Voor de mensen die de Stadshoeve te voet willen bezoeken, wordt een aparte oversteek gemaakt. In het plan wordt rekening gehouden met een plek voor het laden en lossen van bakwagens. De parkeergarage van de uitbreiding krijgt een eigen entree aan de noord- en zuidkant. De parkeergarage van het bestaande winkelcentrum behoudt de bestaande entrees.

Zuid entree

Noord entree

Aan de noordentree van het plangebied vind je het Noordplein. Ook in het ontwerp van deze noordentree zijn naar aanleiding van opmerkingen van verschillende stakeholders aanpassingen gedaan. Zo is het winkelgebied van de Belvédèrelaan doorgetrokken tot aan de noordelijke in- en uitrit van de nieuwe parkeergarage. Er is extra groen gekomen, gecombineerd met meer fietsenparkeerplaatsen. Het gebied wordt daarmee toegankelijker en vriendelijker en zorgt voor een goede aansluiting op de voetgangers-/fietsbrug.

Noord entree

Verkeersroutes

In het ontwerp van het plan zijn de verkeersroutes uitgebreid besproken met de gemeente, winkeliersvereniging, eigenaar van het huidige winkelcentrum en klankbordgroep. Met de informatie die tijdens deze overleggen is opgehaald en binnen de wettelijke kaders en regelgeving zijn de verkeersroutes bepaald. Tijdens Ontmoetingsplaats #2 in maart van dit jaar attendeerden de aanwezigen ons nogmaals op de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Na stakeholders geraadpleegd te hebben en in afstemming met de gemeente is geconcludeerd dat het onderstaande plan het best passend is voor alle gebruikers.

Verkeersroutes