Locatie

Stadshagen is een zeer complete nieuwbouwwijk in Zwolle. De wijk leeft en groeit. Vanaf de eerste woning eind jaren negentig is de wijk Stadshagen gegroeid naar een stadsdeel met bijna 25.000 inwoners. De wijk blijft groeien naar ongeveer 30.000 inwoners. Bij zo'n groot stadsdeel past een echt stadshart.

Locatie uitbreiding winkelcentrum

Het huidige Winkelcentrum Stadshagen is gelegen in het hart van de wijk Stadshagen. Het centrum is opgeleverd in 2004 en omvat 35 winkelunits. Boven de winkels bevinden zich 335 appartementen. Het winkelcentrum heeft voornamelijk een functie voor de wijk. Aangezien de wijk Stadshagen fors gaat groeien is uitbreiding noodzakelijk. De uitbreiding van het winkelcentrum wordt gerealiseerd aan de westzijde van het huidige winkelcentrum, gelegen aan het einde van de Belvédèrelaan (tussen het bestaande winkelcentrum en de weg De Duiker).

Aanmelden
Locatie uitbreiding winkelcentrum